Hướng dẫn chỉnh cổng từ an ninh

Thứ ba - 17/03/2020 21:20

Hướng dẫn chỉnh cổng từ an ninh

Cổng từ an ninh gồm một cánh phát, một cánh thu dành cho cổng từ an ninh siêu thị shop thời trang, trung tâm thương mại, sau đây Pentech sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cổng từ an ninh RF men 3200

Ni dung hướng dẫn chỉnh cổng từ an ninh

RF3200 Hướng dẫn kết nối phần cứng................................................................................ 1
RF3200 Hướng dn kết ni phn mm............................................................................ 5
Thông số làm việc.................................................................................................................. 5
Phương thức kết nối cáp....................................................................................................... 5
Kiểm tra điều kiện làm việc................................................................................................... 6
Thông số Đọc & Cài đặt..................................................................................................... 6
Mô t thông s.................................................................................................................... 7
Phương pháp x lý báo động sai...................................................................................... 11
Phương pháp x lý báo động sai đặt bit.......................................................................... 13
T động đều chnh các thông s     16

1. RF3200 Hướng dn kết ni phn cng

1.1 RF3200TX ( mô tả giao diện)
 
huong dan chinh cong tu
men 3200
so do ket noi day
men 3200 1
 
so do di day dong bo
2. RF3200 Hướng dn kết ni phn mm
2.1 Thông s làm vic
 Phương thức kết nối cáp
Một cách là thông thường về điều chỉnh trang web. Sử dụng cáp RS232 để kết nối PC với bo mạch RF3200, cài đặt trình điều khiển RS232, mở phần mềm CardMonitor.exe, nhấp vào nút Làm mới
 Chọn Cổng COM chính xác, nhấp vào nút Mở, sau đó phần mềm sẽ tự động nhận dạng số kiểu của bảng và hiển thị các tham số cài đặt của nhà máy dưới đây (Hình 1-1). Nếu một số thông số không được hiển thị, nhấp vào nút Đọc, sau đó tất cả các tham số sẽ được hiển thị.
men

2.2 Kim tra điu kin làm vic
Đặt ăng-ten TX cách ăng-ten RX 150cm, bật nguồn, sử dụng nhãn mềm hoặc thẻ cứng để kiểm tra cho đến khi báo động hệ thống RF3200, tiếng chuông phát ra âm thanh di ... di ... di ..... và cả đèn led trên bảng rx nhấp nháy, có nghĩa là hệ thống đang hoạt động bình thường. Âm lượng âm thanh báo động được điều khiển bởi P201 trên bảng RX. Âm lượng có tùy chọn thấp, trung bình và cao. Thiết lập nhà máy là vừa. Kiểm tra nhãn mềm 4 * 4, phát hiện là 150cm và nhãn mềm 5 * 5, phát hiện là 160cm và thẻ cứng mini, phát hiện là 180cm.
Thông số dọc và cài đặt
 
3 1
 
Nhấn vào nút  (Đọc) để đọc tất cả các thông số của bo mạch chủ được kết nối với máy tính hiện tại (như trong Hình 3-1). Sau khi các tham số được hiển thị, bạn có thể sửa đổi bất kỳ tham số nào trong thanh hiển thị bên trái và nhấp vào nút  (Lưu) để lưu. Trong trường hợp điều chỉnh tham số ngẫu nhiên, nhấp (Đặt lại) để khôi phục cài đặt gốc

 
Figure 3-2
 
Nhấp vào nút Đọc , phần mềm sẽ nhận được tất cả các tham số từ bảng RF3200 kết nối với PC. Ở bên trái của phần mềm, mỗi dữ liệu tham số
có thể thay đổi. Sau khi thay đổi, nhấp vào nút Lưu để lưu dữ liệu mới. Nếu dữ liệu không được thay đổi tốt, sau đó nhấp vào nút Đặt lại để tiếp tục cài đặt gốc.
 
Nhấn nút Save để đặt bảng nhanh chóng và đơn giản. Con số được chọn càng cao, khả năng phát hiện sẽ càng rộng, nhưng khả năng chống nhiễu sẽ càng thấp.

2.3 Mô tả thông số
 
4 1

​​​​​​Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc cài đặt cổng từ an ninh có thể liên hệ 0973.038.172 để được hỗ trợ
Các bạn có thể tham khảo giá của cổng từ an ninh mới nhất tại đây
1 Cài đặt độ nhạy một nút: 3 là cài đặt gốc, có nghĩa là độ nhạy bình thường sử dụng trong môi trường bình thường. 1 có nghĩa là độ nhạy rất thấp, phát hiện rất hẹp, nhưng các báo động sai sẽ không đến dễ dàng; 5 có nghĩa là độ nhạy rất cao, phát hiện rất rộng, nhưng các báo động sai sẽ đến dễ dàng.
 
2 uid là số ID duy nhất của bảng. Mỗi bảng chỉ có một uid. Tất cả các bảng có số uid khác nhau. Số sẽ không lặp lại
3 Thiết bị & địa chỉ chưa được sử dụng. Nó là phụ tùng cho tình huống một cáp nối tiếp là kết nối nhiều hệ thống
 
4 Phiên bản là số phiên bản phần sụn, 3200 là số kiểu của bo mạch, 201807111600 là ngày phát hành phần sụn
 
5 Luồng khách hàng (in) là số kỷ lục mà khách hàng đã chuyển qua hệ thống để đến cửa hàng kể từ ngày hệ thống bắt đầu hoạt động. Chức năng này chỉ được sử dụng cho hệ thống có cảm biến đếm hồng ngoại
 
6 Luồng khách hàng (ra) là con số kỷ lục mà khách hàng đã đi qua hệ thống để ra khỏi cửa hàng kể từ ngày hệ thống bắt đầu hoạt động. Chức năng này chỉ được sử dụng cho hệ thống có cảm biến đếm hồng ngoại

thời gian(lease time),vô hiệu hóa(disable)status không vô hiệu hóa enable,vô hiệu hóa (disable), thời gian có sẵn(available time),thời gian trôi qua(elapsed time)
Thời gian thuê được sử dụng để giới hạn thời gian làm việc hiệu quả cho hệ thống. Cài đặt gốc là tắt chức năng này, có nghĩa là hệ thống có thể hoạt động không giới hạn thời gian. Trạng thái có thể hiển thị liệu chức năng thời gian thuê có được bật hay không: enable là để giới hạn thời gian làm việc, trong khi vô hiệu hóa không giới hạn thời gian làm việc. Thời gian khả dụng là thời gian làm việc hiệu quả được đặt cho hệ thống và thời gian đã trôi qua là thời gian đã được sử dụng kể từ khi cài đặt. Nếu bạn cần đặt lại thời gian làm việc hiệu quả cho hệ thống, chỉ cần đặt một số hợp lệ (không phải 0) vào thời gian có sẵn và
nhấp vào nút Lưu
để lưu . Thời gian thuê dựa trên 1 phần tư đồng hồ, nếu được đặt thành 4, có nghĩa là 4 quý (1 giờ)). Phạm vi thiết lập là 1-30000. Nếu bạn cần tắt nó, bạn có thể nhấp vào nút Bật và chọn Tắt, sau đó nhấp vào nút lưu để lưu lại
8 Bộ lọc được đặt ở mức 32 theo nhà máy, phạm vi cài đặt là 0-1023. Thông thường không cần thiết phải sửa đổi
 
9 Vị trí cực đại được đặt ở mức 10 theo nhà máy. Phạm vi thiết lập là 0-255, Thông thường không cần sửa đổi. Khi giá trị này nhỏ hơn, khả năng báo động rất thấp và độ chính xác báo động rất cao. Nếu có báo động sai, thay đổi thành một giá trị nhỏ hơn. Nếu phát hiện không tốt, hãy đổi sang giá trị lớn hơn
10 Số lần truy cập được đặt ở mức 8 theo nhà máy. Phạm vi thiết lập là 1-8. Trong một chu kỳ xử lý, nếu tín hiệu thẻ bị nghi ngờ xuất hiện 8 lần, hệ thống sẽ xác định tín hiệu này là thẻ thật, sau đó quyết định báo động. Số lần truy cập có liên quan đến khoảng cách phát hiện. Khi số lần truy cập nhỏ hơn, khả năng báo động sẽ cao hơn, có nghĩa là độ nhạy cao hơn. Và ngược lại. Nếu không có báo động sai, số lần nhấn có thể được thay đổi thành
nhỏ hơn để làm cho khoảng cách phát hiện rộng hơn
11 Tổng số báo động là tổng số lượng báo động được tính từ nguồn điện hệ thống bật lần trước. Khi tắt nguồn, số được tiếp tục về 0
12 Giá trị thấp kiểm soát đỉnh được đặt ở mức 150 và giá trị cao được đặt ở 2047 theo nhà máy. Phạm vi thiết lập là 0-2047. Phạm vi kiểm soát cực đại là 2 khoảng hiệu quả (phạm vi_1 và phạm vi_2). Giá trị đặc trưng (đỉnh) của tín hiệu được thu thập bởi hệ thống được coi là tín hiệu nhãn miễn là nó nằm trong bất kỳ phạm vi nào. Đỉnh thấp là một trong những thông số quan trọng nhất của báo động. Các tham số càng nhỏ, xác suất báo động càng cao, nếu không thì xác suất báo động càng thấp. Nếu không có báo động sai, khoảng cách phát hiện có thể rộng hơn bằng cách giảm tham số này
13 Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu (snr gated), giá trị mặc định bit thấp (thấp) là 3, phạm vi cài đặt là 0-255 và mặc định cao (cao) là 255. Phạm vi số của snr được biểu thị theo khoảng . Các tham số là 2 khoảng hiệu quả (phạm vi_1 và phạm vi_2). Các giá trị đặc tính tín hiệu (ngưỡng tỷ số tín hiệu-nhiễu) được hệ thống thu thập được coi là tín hiệu nhãn miễn là chúng nằm trong bất kỳ phạm vi nào. Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm thấp (thấp) là một trong những thông số cảnh báo quan trọng nhất. Các tham số càng nhỏ, xác suất báo động càng cao, nếu không thì xác suất báo động càng thấp. Các tham số càng nhỏ, xác suất báo động càng cao, nếu không thì xác suất báo động càng thấp. Nếu không có báo động sai, hãy giảm tham số này, khoảng cách phát hiện sẽ rộng hơn
14 Dữ liệu báo động là hồ sơ báo động hàng ngày. Chọn dữ liệu báo động, nhấp vào nút để hiển thị các bản ghi báo động mới. Các bản ghi bao gồm id báo động, đỉnh, snr, đỉnh pos tối thiểu và cực đại pos max.

Figure 4-2
 
  1.  
2.4 Phương thc x lý báo động sai
1 Sau khi bật nguồn, nếu có báo động sai. Đầu tiên, bạn kiểm tra xem có tem từ xung quanh không. Nếu có, vui lòng đặt nó cách xa ăng-ten 2 mét để tránh hệ thống bị nhiễu. Nếu không, trước tiên hãy kiểm tra xem số lần truy cập có phải là 8 không và mức chênh lệch của đỉnh pos max - đỉnh pos tối thiểu là 10, và sau đó theo dữ liệu trong phần mềm để xác định mọi tham số
2 Nếu không có báo động sai, và phát hiện là không tốt. Trước hết, tiếp tục các thông số cài đặt gốc. Sau đó cải thiện từng bước phát hiện. Tốt hơn là nên thử từng tham số một, phạm vi sửa đổi không quá nhiều. Sửa đổi và kiểm tra, từng chút một, để cải thiện phát hiện
A. reduce the peak gated low( giảm mức thấp nhất)

ranger1 :low 150
             hight 2047
ranger2 : low 150
             hight 2047
(hình)Figure 5-1
 
B.reduce the snr low ( giảm mức thấp nhất)
(hình)Figure 5-2
C. reduce the hit count (giảm số lần truy cập)

(hình)Figure 5-3
D.reduce the peak pos gated ( giảm đỉnh)

(hình)Figure 5-4
(A và B là những người chủ yếu được sửa đổi)
Trong quá trình xử lý ở trên, nếu có cảnh báo sai, vui lòng tham khảo Xử lý cảnh báo sai )
 
Nhận xét:
Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu (snr), giá trị cực đại (cực đại), cực đại pos gated (đỉnh pos) và số lần nhấn (số lần nhấn) là 4 thông số quan trọng của thẻ nhận dạng. Cài đặt tham số hợp lý có thể đạt được kết quả tốt hơn. Sửa đổi mới phải được lưu, sau đó nó sẽ hợp lệ
​​​​​2.6 Phương pháp báo động sai đặt biệt
Trong trang web làm việc, báo động sai thường xuyên của hệ thống không phải do nhiễu toàn dải tần số nhãn, mà do nhiễu của một dải tần số nhất định. Trong trường hợp này, chúng ta có thể quan sát nhật ký dữ liệu báo động, tìm ra phạm vi báo động sai đặc biệt, đặt tham số để tránh cảnh báo sai đặc biệt này
(hình)Figure 6.1
Nhấp vào nút để ghi nhật ký dữ liệu báo động theo thời gian thực. Giả sử rằng không có thể nhập
dữ liệu cảnh báo là dữ liệu cảnh báo sai (Hình 6-1).
Từ dữ liệu báo động, chúng ta có thể thấy rằng phạm vi báo động sai cực đại về cơ bản tập trung trong khoảng từ 750-900. Sau đó, chúng ta có thể đặt dữ liệu kiểm soát cực đại thành (Hình 6-2):

6 2
Sau đó, cảnh báo sai về dữ liệu báo động số 1 đến 8 sẽ dừng lại
Bảng chính sẽ thu thập tín hiệu RF trong phạm vi phát hiện bất cứ lúc nào và phân tích các đặc tính của tín hiệu được thu thập hiện tại và đưa ra cảnh báo cho tín hiệu phù hợp với tính năng của thẻ. Nhật ký dữ liệu báo động là bản ghi dữ liệu toàn diện mà bo mạch chính nhận ra các đặc tính của nhãn (báo động) mỗi lần. Để được coi là tín hiệu thẻ, tín hiệu cuối cùng phải đáp ứng các tiêu chí của ba đặc tính (đỉnh, snr, đỉnh pos )
peak

(hình)Figure 6-3 

Giá trị đỉnh (Hình 6-3) phải nằm trong phạm vi_1 hoặc phạm vi 2
snr:

(hình)Figure 6-4

Giá trị snr (Hình 6-4) phải nằm trong phạm vi_1 hoặc phạm vi_2
Peak pos max - Peak pos min(Đỉnh pos max - Đỉnh pos tối thiểu

(hình)Figure 6-5

Sự khác biệt giữa các pos đỉnh. max và pos cực đại. min của tín hiệu phải nhỏ hơn giá trị được đặt ở vị trí cực đại được kiểm soát (Hình 6-5). Trong nhóm nhật ký dữ liệu báo động ở trên, chỉ có 3 bản ghi đầu tiên của chênh lệch cực đại pos cực đại - cực đại là tối thiểu có hiệu lực, do đó, phần còn lại có thể bị bỏ qua, không phải là phán đoán của báo động sai
Ở trên, chúng tôi giới thiệu phương pháp thiết lập các tham số bằng cách quan sát giá trị cực đại trong nhật ký dữ liệu cảnh báo, do đó che chắn các báo động sai. Nhưng vì tín hiệu phải tuân theo ba đặc điểm cùng một lúc, nên cuối cùng nó sẽ được xác định là tín hiệu thẻ thực. Vì vậy, nếu giá trị cực đại của tín hiệu bị phân tán nhiều hơn, lớn hơn và không thể che chắn các báo động sai bằng cách đặt tham số, thì chúng ta cũng có thể quan sát các giá trị của snr, đỉnh pos max - cực đại cực đại, dù nhỏ hay không. Ở trên, chúng tôi giới thiệu phương pháp thiết lập các tham số bằng cách quan sát giá trị cực đại trong nhật ký dữ liệu cảnh báo, do đó che chắn các báo động sai. Nhưng vì tín hiệu phải tuân theo ba đặc điểm cùng một lúc, nên cuối cùng nó sẽ được xác định là tín hiệu thẻ thực. Vì vậy, nếu giá trị cực đại của tín hiệu bị phân tán nhiều hơn, lớn hơn và không thể che chắn các báo động sai bằng cách đặt tham số, thì chúng ta cũng có thể quan sát các giá trị của snr, đỉnh pos max - cực đại cực đại, dù nhỏ hay không. phạm vi, cũng có thể đặt các tham số tương ứng để tránh báo động sai. Nếu các giá trị của ba tính năng tín hiệu bị phân tán và trung bình và thậm chí bao phủ toàn bộ phạm vi của thẻ, tín hiệu nhiễu hiện tại được coi là hoàn toàn và vô cùng giống với thẻ, trong trường hợp này, không thể che chắn tín hiệu nhiễu để loại bỏ các báo động sai

2.6 New Auto tuning function (Chức năng tự động điều chỉnh mới)
 
Kết nối bo mạch với PC bằng cáp điều chỉnh USB và chạy phần mềm CardMonitor (hiện tại không hỗ trợ điều chỉnh internet). Nhấp vào Tự động, đợi trong 5 phút, phần mềm sẽ bật lên một cửa sổ, nhấp vào Có Có, bảng sẽ tự điều chỉnh theo các thông số tốt nhất để phù hợp với môi trường hiện tại
1 No tags within 2 meters around systems.( Không có thẻ trong vòng 2 mét xung quanh hệ thống)
2 Trước khi nhấp vào chức năng của Auto Auto, tốt nhất là quan sát trạng thái của hệ thống trong "dữ liệu thời gian thực" trước tiên và tránh nhiễu có thể xảy ra xung quanh. Đảm bảo rằng các giá trị nhiễu và tín hiệu ổn định, không có nhiễu lên xuống đột ngột
3 Trong "dữ liệu báo động", nó có thể tránh báo động sai bằng cách đánh dấu một số báo thức nhất định mà bạn cho rằng đó là báo động sai trong Cài đặt tự động (nó hỗ trợ điều chỉnh từ xa trên internet). Xin lưu ý khi snr> 6, nó có khả năng là báo động bình thường cho thẻ, không phải báo động sai

11
In addition, add Dragging function:( Ngoài ra, thêm chức năng Kéo)

men cong tu chong trom
 
Trong "dữ liệu thời gian thực", trong khi quan sát trạng thái của dữ liệu hệ thống và thời gian thực của môi trường, các tham số có thể được thay đổi bằng cách kéo dòng Báo thức lên và xuống (như trong hình ở trên). Miễn là Đường dây báo thức kết thúc và ở trên dạng sóng thời gian thực, các hệ thống sẽ không báo động sai (Không nên ở gần dạng sóng quá nhiều, vì dữ liệu thời gian thực đang chuyển động
Sau khi kéo xong, chúng ta phải bấm vào nút Save Save, và sau đó việc thay đổi các tham số sẽ được lưu và có hiệu lực. Chức năng này hỗ trợ Điều chỉnh từ xa.

Cổng từ an ninh thông tin cần thiết để tham khảo

Sản phẩm: Cổng từ an ninh

Tham khảo về: Lắp đặt - Thi công cổng từ an ninh

Tham khảo về: Tư Vấn - Kinh Nghiệm

Tham khảo về: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị 

Tham khảo về: Dự án an ninh siêu thị


 
File đính kèm

Nguồn tin: pentech.net.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thảo luận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây